CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 1. GIỚI THIỆU

1.1 Chào mừng đến với nền tảng BeeTalk (“Platform”) chạy bởi BeeTalk và các chi nhánh và các công ty liên quan (cá nhân và tập thể, “Công ty”, “chúng tôi” hay “của chúng tôi”). Công ty có trách nhiệm theo luật riêng tư áp dụng và quy định (“Luật Bảo mật”) một cách nghiêm túc và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và quan tâm của tất cả người dùng của nền tảng của chúng tôi (chúng tôi sẽ gọi các Platform và các dịch vụ chúng tôi cung cấp như được mô tả trong nền tảng của chúng tôi chung là “Dịch vụ”). Chúng tôi thừa nhận tầm quan trọng của các dữ liệu cá nhân mà bạn đã giao phó cho chúng tôi và tin rằng đó là trách nhiệm của chúng tôi để quản lý đúng cách, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này (“Chính sách bảo mật” hay “Chính sách”) được thiết kế để hỗ trợ bạn trong việc tìm hiểu làm thế nào chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và / hoặc xử lý các dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và / hoặc sở hữu về bạn, cho dù bây giờ hoặc trong tương lai, cũng như để hỗ trợ bạn trong việc đưa ra một quyết định thông báo trước khi cung cấp cho chúng tôi với bất kỳ dữ liệu cá nhân của bạn. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các thông tin này hoặc thực tiễn bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng xem phần “Các câu hỏi, mối quan tâm hoặc khiếu nại? Liên hệ” ở phần cuối của chính sách bảo mật.

1.2 “Dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, cho dù đúng hay không, về một cá nhân có thể được xác định từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu và các thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có thể có quyền truy cập. Ví dụ phổ biến của dữ liệu cá nhân có thể bao gồm tên, mã số và thông tin liên lạc.

1.3 Bằng việc sử dụng dịch vụ, đăng ký tài khoản với chúng tôi, truy cập Platform của chúng tôi, hoặc truy cập vào các dịch vụ, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các tập quán, yêu cầu, và / hoặc các chính sách nêu trong Chính sách Bảo mật này, và bạn bằng lòng cho chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả trong tài liệu này. NẾU BẠN KHÔNG BẰNG LÒNG VỀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁC NHÂN CỦA BẠN NHƯ CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRUY CẬP PLATFORM CỦA CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi hoặc sửa đổi chính sách bảo mật trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này vào bất cứ lúc nào.

 1. KHI NÀO CÔNG TY SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

2.1 Chúng tôi sẽ / có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn:

(a) khi bạn đăng ký và / hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc Platform, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi;

(b) khi bạn gửi với bất kỳ hình thức, bao gồm, nhưng không giới hạn, các hình thức ứng dụng hoặc các hình thức khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cho dù trực tuyến hoặc bằng cách của một hình thức vật lý;

(c) khi bạn nhập vào bất kỳ thỏa thuận hoặc cung cấp tài liệu hoặc thông tin liên quan đến tương tác của bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

(d) khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được thu âm), thư từ, fax, mặt đối mặt các cuộc họp, phương tiện truyền thông nền tảng xã hội và email;

(e) khi bạn sử dụng dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua Platform hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên Platform của chúng tôi. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua các tập tin cookie mà chúng ta có thể triển khai khi bạn tương tác với các ứng dụng hoặc Platform của chúng tôi;

(f) khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua các nền tảng hoặc Dịch vụ của chúng tôi;

(g) khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin phản hồi hoặc khiếu nại;

(h) khi bạn đăng ký một cuộc thi, cho các trò chơi hoặc trò chơi sự kiện cụ thể;

(i) trong gameplay của bạn;

(j) khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì lý do nào.

Ở trên không phải là những thông đầy đủ và đưa ra một số trường hợp phổ biến khi dữ liệu cá nhân của bạn có thể được thu thập.

2.2 Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc tương tác với các Platform hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin nhất định bằng phương tiện tự động hoặc thụ động bằng cách sử dụng một loạt các công nghệ, công nghệ có thể được tải về điện thoại của bạn và có thể thiết lập hoặc sửa đổi cài đặt trên thiết bị của bạn. Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, Nghị định thư Internet (IP) địa chỉ, máy tính / điện thoại di động hệ điều hành thiết bị và loại trình duyệt, loại thiết bị di động, đặc điểm của các thiết bị di động, các dạng thiết bị duy nhất (UDID) hoặc thiết bị di động định danh (MEID) cho thiết bị di động của bạn, địa chỉ của một trang web giới thiệu (nếu có), và các trang bạn ghé thăm trên Platform của chúng tôi và các ứng dụng di động và thời gian của chuyến thăm. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng tiết lộ và / hoặc thông tin quá trình này chỉ dành cho các mục đích (được định nghĩa dưới đây).

2.3 Ứng dụng di động của chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về vị trí của thiết bị di động của bạn bằng cách sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi, vv .. Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và / hoặc xử lý thông tin này cho một hoặc nhiều mục đích bao gồm, nhưng không giới hạn, dịch vụ dựa trên địa điểm mà bạn yêu cầu hoặc cung cấp nội dung có liên quan để bạn dựa trên vị trí của bạn hoặc cho phép bạn chia sẻ vị trí của bạn cho người khác như là một phần của các dịch vụ theo ứng dụng di động của chúng tôi. Đối với hầu hết các thiết bị di động, bạn có thể rút lại sự cho phép của bạn cho chúng tôi để có được thông tin này vào vị trí của bạn thông qua các cài đặt thiết bị của bạn. Nếu bạn có thắc mắc về cách để vô hiệu hóa các dịch vụ vị trí thiết bị di động của bạn, xin vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động hoặc các nhà sản xuất thiết bị.

 1. NHỮNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀO CÔNG TY SẼ THU THẬP?

3.1 Các dữ liệu cá nhân mà Công ty có thể thu thập bao gồm nhưng không giới hạn:

 • tên;
 • địa chỉ email;
 • ngày sinh;
 • địa chỉ thanh toán;
 • Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;
 • số điện thoại;
 • giới tính;
 • bất kỳ thông tin khác về người sử dụng khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc Platform của chúng tôi, và khi người dùng sử dụng dịch vụ hoặc Platform, cũng như các thông tin liên quan đến cách người dùng sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc Platform; và
 • các số liệu tổng hợp về nội dung người sử dụng tham gia cùng.

3.2 Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập các thông tin nói trên / dữ liệu cá nhân, bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào bằng cách thông báo Nhân viên Bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng văn bản về nó. Thông tin thêm về chọn ra có thể được tìm thấy trong phần dưới đây mang tên “Làm thế nào bạn có thể lựa chọn ra, loại bỏ, yêu cầu truy cập vào hoặc sửa đổi thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi?” . Lưu ý, tuy nhiên, chọn ra người trong chúng ta thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, thu hồi đồng ý của bạn để chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Ví dụ, chọn ra những bộ sưu tập các thông tin vị trí sẽ gây ra các tính năng dựa trên địa điểm của nó bị vô hiệu.

 1. THIẾT LẬP TÀI KHOẢN

Để sử dụng chức năng nhất định của dịch vụ, bạn sẽ phải tạo một tài khoản người dùng trong đó yêu cầu bạn gửi dữ liệu cá nhân nào đó. Khi bạn đăng ký và tạo một tài khoản, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi tên của bạn và địa chỉ email cũng như một tên người dùng mà bạn chọn. Chúng tôi có thể yêu cầu một số thông tin về bản thân như độ tuổi của bạn, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ email, nhận dạng hình ảnh, chi tiết tài khoản ngân hàng, tuổi, ngày tháng năm sinh, giới tính và lợi ích. Sau khi kích hoạt tài khoản, bạn sẽ chọn một tên người dùng và mật khẩu. Tên người dùng và mật khẩu của bạn sẽ được sử dụng để bạn có thể truy cập một cách an toàn và duy trì tài khoản của bạn.

 1. XEM CÁC TRANG WEB

Như với hầu hết các nền tảng, máy tính / thiết bị di động của bạn gửi thông tin đó có thể bao gồm các dữ liệu cá nhân về bạn mà được đăng nhập bởi một máy chủ web khi bạn duyệt các trang web thông qua các nền tảng của chúng tôi. Điều này thường bao gồm nhưng không giới hạn máy tính / điện thoại di động thiết bị địa chỉ IP của bạn, hệ điều hành, tên trình duyệt / phiên bản, các trang web đề cập, trang yêu cầu, ngày / giờ, và đôi khi là một “cookie” (mà có thể được vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt) để giúp Nền tảng nhớ lần cuối cùng của bạn. Nếu bạn đã đăng nhập, thông tin này được kết hợp với tài khoản cá nhân của bạn. Các thông tin này cũng được đưa vào thống kê vô danh để cho phép chúng ta hiểu cách khách hàng sử dụng nền tảng của chúng tôi.

 1. COOKIES

6.1 Chúng tôi có thể thỉnh thoản áp dụng “cookies” hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin mà sẽ giúp chúng tôi cải thiện nền tảng của chúng tôi và các dịch vụ chúng tôi cung cấp, hoặc giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ và tính năng mới. “Cookies” là những định danh chúng tôi chuyển đến máy tính của bạn hoặc thiết bị di động cho phép chúng ta nhận ra máy tính của bạn hoặc thiết bị di động và cho chúng tôi biết làm thế nào và khi các Dịch vụ hoặc Platform được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và theo dõi chuyển động trong nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết các thông tin cookie cho dữ liệu cá nhân. Cookies cũng liên kết đến thông tin liên quan đến những gì các bạn đã lựa chọn cho các trang mua hàng bạn đã xem, hoặc các trò chơi bạn đã chơi. Cookies cũng được sử dụng để cung cấp những nội dung cụ thể để quan tâm và giám sát website hoặc sử dụng Platform.

6.2 Bạn có thể từ chối việc sử dụng các cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này bạn có thể không có thể sử dụng đầy đủ chức năng của các trang web truy cập hoặc các dịch vụ.

 1. XEM VÀ TẢI NỘI DUNG VÀ QUẢNG CÁO

Như với các trang web trình duyệt, khi bạn xem nội dung và quảng cáo hay tải game và truy cập các phần mềm khác hoặc các trang web trên nền tảng của chúng tôi hoặc thông qua các dịch vụ, hầu hết các thông tin giống nhau được gửi cho chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ IP, hệ điều hành, vv); nhưng, thay vì xem trang, máy tính / thiết bị di động của bạn gửi cho chúng tôi thông tin về nội dung, quảng cáo, trò chơi xem và / hoặc phần mềm được cài đặt bởi các Dịch vụ và Nền tảng của và thời gian. Ngoài ra, các dịch vụ cho phép chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến các game mà bạn đã cài đặt và gỡ bỏ cài đặt trên máy tính / điện thoại di động và những gì thời gian bạn bắt đầu và ngừng chơi một trò chơi của bạn.

 1. CỘNG ĐỒNG & HỖ TRỢ

8.1 Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng qua email và các chức năng thông tin phản hồi trên Platform. Để hỗ trợ khách hàng, chúng tôi sẽ yêu cầu địa chỉ email của bạn. Bên cạnh thông tin này, chúng tôi không yêu cầu bất kỳ dữ liệu cá nhân để cung cấp hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin nhận được từ các yêu cầu hỗ trợ khách hàng, bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ email, các dịch vụ hỗ trợ khách hàng và chúng tôi sẽ không chuyển tới hoặc chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba.

8.2 Bạn cũng có thể gửi câu hỏi và trả lời các câu hỏi người dùng khác trong diễn đàn cộng đồng của chúng tôi. Diễn đàn và tin nhắn dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tham gia vào cộng đồng của chúng tôi; làm như vậy, chúng tôi duy trì thông tin, chẳng hạn như User ID, danh sách liên lạc và tình trạng tin nhắn của bạn, bao gồm cả những trò chơi bạn đang chơi (nếu bạn một cách rõ ràng chọn để kích hoạt tùy chọn này) .. Ngoài ra, các dịch vụ tương tự và trong tương lai có thể đòi hỏi chúng ta phải duy trì ID người dùng và mật khẩu của bạn.

 1. KHẢO SÁT

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin từ người dùng thông qua các cuộc điều tra. Việc tham gia vào các cuộc điều tra là hoàn toàn tự nguyện và do đó bạn có một sự lựa chọn có hay không để tiết lộ những thông tin của bạn cho chúng tôi. Thông tin yêu cầu có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin (chẳng hạn như địa chỉ email của bạn) liên hệ, và các thông tin cá nhân (như lợi ích hay độ tuổi). Thông tin khảo sát sẽ được sử dụng cho các mục đích kiểm tra, nâng việc sử dụng và đáp ứng các dịch vụ và sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba, trừ các nhà thầu của chúng tôi đã giúp chúng tôi quản trị hoặc hành động theo những cuộc khảo sát.

 1. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP?

10.1 Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều hơn các mục đích sau đây:

(a) xem xét và / hoặc xử lý ứng dụng của bạn / giao dịch với chúng tôi hoặc các giao dịch hoặc thông tin liên lạc với các bên thứ ba thông qua các dịch vụ của bạn;

(b) để quản lý, vận hành, cung cấp và / hoặc quản lý việc sử dụng và / hoặc truy cập vào dịch vụ của chúng tôi và Nền tảng của chúng tôi, cũng như mối quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi;

(c) để quản lý, vận hành, quản lý và cung cấp cho bạn cũng như tạo điều kiện cho việc cung cấp các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, ghi nhớ sở thích của bạn;

(d) để hoàn thiện trải nghiệm của bạn thông qua các dịch vụ bằng cách hiển thị nội dung theo sở thích và sở thích của bạn, cung cấp một phương pháp nhanh hơn để bạn có thể truy cập vào tài khoản của bạn và gửi thông tin cho chúng tôi và cho phép chúng tôi liên lạc với bạn, nếu cần thiết;

(e) để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn thành một giao dịch và / hoặc để đáp ứng yêu cầu của bạn cho sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về những vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;

(f) thi hành các Điều khoản Dịch vụ hoặc bất kỳ kết thúc áp dụng các thỏa thuận giấy phép người dùng;

(g) để bảo vệ an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

(h) để xác định và / hoặc xác minh;

(i) duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm và / hoặc các bản cập nhật và hỗ trợ có thể được yêu cầu theo thời gian để đảm bảo vận hành trơn tru của Dịch vụ của chúng tôi khác;

(j) để đối phó với điều kiện thuận lợi hoặc dịch vụ khách hàng, thực hiện các hướng dẫn của bạn, đối phó với hoặc đáp ứng bất cứ yêu cầu được đưa ra bởi (hoặc có ý định được đưa ra bởi) hoặc bạn thay cho bạn;

(k) để liên lạc với bạn hay giao tiếp với bạn qua cuộc gọi thoại, tin nhắn văn bản và / hoặc tin nhắn fax, email và / hoặc thư bưu điện hoặc cho các mục đích quản lý và / hoặc quản lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, như nhưng không giới hạn giao tiếp thông tin hành chính để bạn có liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng giao tiếp như vậy bởi chúng tôi có thể là bằng cách gửi thư của thư từ, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, mà có thể liên quan đến việc tiết lộ dữ liệu cá nhân nào về bạn mang về giao cùng cũng như trên trang bìa bên ngoài của phong bì / gói mail;

(l) để thông báo cho bạn khi một người dùng khác đã gửi cho bạn một tin nhắn hoặc đăng một bình luận cho bạn trên nền tảng;

(m) để tiến hành nghiên cứu, phân tích và phát triển các hoạt động (bao gồm, nhưng không giới hạn, phân tích dữ liệu, khảo sát, sản phẩm và dịch vụ phát triển, để phân tích cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, để cải thiện dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và / hoặc để nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn;

(n) để cho phép quảng cáo và kiểm toán khác và quan sát để, trong số những thứ khác, xác nhận các kích thước và thành phần của đối tượng mục tiêu của chúng tôi, và hiểu kinh nghiệm của họ với các dịch vụ của Công ty;

(o), nơi bạn cung cấp cho chúng tôi sự đồng ý trước của bạn, cho tiếp thị và trong vấn đề này, để gửi cho bạn theo các phương thức truyền thông khác nhau như thư tay, email, dịch vụ dựa trên địa điểm hoặc cách khác, tiếp thị và thông tin khuyến mại và các tài liệu liên quan đến các sản phẩm và / hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà Công ty có thể cộng tác hay tie với) Công ty đó (và / hoặc chi nhánh của nó hoặc các công ty liên quan) có thể được bán, tiếp thị hay quảng bá, cho dù sản phẩm đó hoặc dịch vụ tồn tại bây giờ hoặc được tạo ra trong tương lai. Nếu bạn đang ở Việt Nam, Trong trường hợp của việc gửi tiếp thị hoặc các thông tin khuyến mại cho bạn bởi cuộc gọi thoại, SMS / MMS hoặc fax đến số điện thoại Viện Nam của bạn, chúng tôi sẽ không làm như vậy, trừ khi chúng tôi đã tuân thủ các yêu cầu của các luật bảo mật của Việt Nam liên quan đến việc sử dụng các phương thức sau của truyền thông trong việc gửi bạn thông tin tiếp thị hoặc bạn đã đồng ý một cách rõ ràng với cùng;

(p) để đáp ứng các quy trình quy phạm pháp luật hoặc thực hiện hoặc theo yêu cầu của luật pháp, yêu cầu chính phủ hoặc quy định của bất kỳ thẩm quyền có liên quan, bao gồm, nhưng không giới hạn, đáp ứng yêu cầu để thực hiện công bố thông tin theo yêu cầu của pháp luật bất cứ ràng buộc đối với Công ty hoặc về Tổng công ty có liên quan hoặc chi nhánh của nó;

(q) để sản xuất số liệu thống kê và nghiên cứu báo cáo nội bộ và theo luật định và / hoặc yêu cầu lưu giữ hồ sơ;

(r) để thực hiện thẩm định hoặc hoạt động sàng lọc khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, kiểm tra nền) phù hợp với các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định hoặc quy trình quản lý rủi ro của chúng tôi có thể sẽ được yêu cầu của pháp luật hoặc có thể đã được đưa ra bởi chúng tôi;

(s) để kiểm toán các dịch vụ của chúng tôi hoặc kinh doanh của Công ty;

(t) để ngăn ngừa hoặc điều tra mọi gian lận, hoạt động trái pháp luật, thiếu sót hay hành vi sai trái, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối quan hệ của bạn với chúng tôi, và có hoặc không có bất kỳ nghi ngờ nói trên;

(u) giữ, lưu trữ, sao lưu (dù là để phục hồi thảm họa hoặc không) của dữ liệu cá nhân của bạn, cho dù trong hay ngoài quyền hạn của bạn;

(v) để giải quyết và / hoặc tạo điều kiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, nơi giao dịch đó liên quan đến Công ty như một người tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty có liên quan hoặc chi nhánh của Công ty như một người tham gia hoặc liên quan đến Công ty và / hoặc bất kỳ một hoặc nhiều của các công ty hoặc các chi nhánh liên quan của Công ty khi tham gia (s), và có thể là tổ chức bên thứ ba khác là những người tham gia trong giao dịch đó. A “giao dịch tài sản doanh nghiệp” đề cập đến việc mua, bán, thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc mua lại bất kỳ khác, xử lý hoặc tài trợ của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ của doanh nghiệp hoặc tài sản của một tổ chức; và / hoặc

(w) bất kỳ mục đích khác mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm có sự đồng ý của bạn.

(gọi chung là “mục đích”).

10.2 Khi các mục đích mà chúng ta sẽ / có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh ở bàn tay, mục đích như vậy có thể không xuất hiện ở trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những mục đích khác như tại thời điểm có sự đồng ý của bạn, trừ khi xử lý các dữ liệu được áp dụng mà không cần sự đồng ý của bạn được cho phép bởi các luật bảo mật.

 1. CHIA SẺ THÔNG TIN TỪ CÁC DỊCH VỤ

Dịch vụ của chúng tôi cho phép người dùng chia sẻ thông tin cá nhân với nhau, trong hầu hết tất cả các dịp mà không có sự tham gia của Công ty, để hoàn tất giao dịch. Trong một giao dịch điển hình, người dùng có thể truy cập đến tên của nhau, User ID, địa chỉ email và liên lạc khác và thông tin bưu chính. Điều khoản Dịch vụ này yêu cầu người dùng sở hữu dữ liệu cá nhân của người dùng khác (các “Bên nhận”) phải (i) tuân theo tất cả các luật bảo mật được áp dụng; (ii) cho phép người sử dụng khác (“Tiết lộ Đảng”) để loại bỏ anh ta / cô ta từ cơ sở dữ liệu của Đảng nhận; và (iii) cho phép Bên Tiết lộ để xem xét lại những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên nhận.

 1. CÔNG TY BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG BẰNG CÁCH NÀO?

Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi. Người sử dụng dữ liệu cá nhân được chứa đằng sau mạng lưới bảo đảm và chỉ có thể truy cập bởi một số giới hạn các nhân viên có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống như vậy. Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân theo quy định của Luật Bảo mật và / hoặc pháp luật khác. Đó là, chúng sẽ phá hủy hoặc ẩn tên dữ liệu cá nhân của bạn ngay khi nó là hợp lý để giả định rằng (i) mục đích mà rằng dữ liệu cá nhân được thu thập không còn được phục vụ bởi việc lưu giữ các dữ liệu cá nhân đó; và (ii) giữ là không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý, kinh doanh. Nếu bạn ngừng sử dụng các nền tảng, hoặc sự cho phép của bạn để sử dụng các nền tảng và / hoặc các dịch vụ bị chấm dứt, chúng ta có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng và / hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với chính sách bảo mật và nghĩa vụ của chúng tôi theo luật bảo mật. Tùy thuộc vào luật áp dụng, chúng tôi một cách an toàn có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần báo trước cho bạn.

 1. KHÔNG CÔNG TY CÔNG BỐ THÔNG TIN thu thập CNTT TỪ KHÁCH CỦA NÓ ĐỐI VỚI BÊN NGOÀI?

 

13.1 Trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi sẽ / có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, đại lý và / hoặc các chi nhánh của chúng tôi hoặc các công ty liên quan, và / hoặc các bên thứ ba khác, cho dù đặt tại Singapore hoặc bên ngoài của Singapore, cho một hoặc nhiều hơn các mục đích nêu trên. Các nhà cung cấp như dịch vụ bên thứ ba, đại lý và / hoặc các chi nhánh hoặc công ty liên quan và / hoặc các bên thứ ba khác sẽ được xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc thay mặt chúng tôi hay nói cách khác, cho một hoặc nhiều hơn các mục đích nêu trên. Các bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn:

(a) các công ty con của chúng tôi, các chi nhánh và các công ty có liên quan;

(b) các nhà thầu, các đại lý, các nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ kinh doanh của chúng tôi. Chúng bao gồm nhưng không giới hạn ở những cung cấp hành chính hoặc các dịch vụ khác với chúng ta như nhà gửi thư, các công ty viễn thông, các công ty công nghệ thông tin và các trung tâm dữ liệu;

(c) một người mua hoặc người thừa kế khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của Công ty, cho dù là một hoạt động liên tục hoặc là một phần của phá sản, thanh lý, thủ tục tương tự , trong đó dữ liệu cá nhân được tổ chức bởi Công ty về người dùng là một trong những tài sản được chuyển giao; hoặc để một đối tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà Công ty hoặc chi nhánh của nó hoặc các công ty có liên quan tham gia; và

(d) Các bên thứ ba mà tiết lộ của chúng tôi là dành cho một hoặc nhiều hơn các mục đích và các bên thứ ba đó sẽ lần lượt được thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích

13.2 Điều này có thể đòi hỏi, trong số những thứ khác, chia sẻ thông tin và thống kê nhân khẩu học về người dùng của chúng tôi và sử dụng các dịch vụ với nhà cung cấp quảng cáo và lập trình. Điều này sẽ không bao gồm bất cứ điều gì mà có thể được sử dụng để xác định bạn đặc biệt hoặc để khám phá thông tin cá nhân về bạn.

13.3 Ngoài ra, bạn có thể chọn để xuất ra quá trình hoạt động của bạn như quá trình RSS  mà có thể được mua bởi người dùng khác, trong đó có thể bao gồm thông tin liên quan đến chơi trò chơi của bạn, cài đặt các trò chơi, kết nối với những người dùng khác và các thông tin khác về hoạt động tài khoản của bạn mà là công bố như là một nguồn cấp dữ liệu trên nền tảng.

13.4 Để tránh sự nghi ngờ, trong trường hợp pháp luật bảo mật hoặc pháp luật khác cho phép một tổ chức như chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn, cho phép như vậy do pháp luật phải tiếp tục áp dụng.

13.5 Các bên thứ ba có thể bất hợp pháp chặn hoặc truy cập dữ liệu cá nhân chuyển đến hoặc được chứa trên nền tảng, công nghệ có thể bị hư hỏng hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc một người nào đó có thể truy cập, dụng, lạm dụng thông tin không phải do lỗi của chúng ta. Tuy nhiên chúng tôi sẽ triển khai các thỏa thuận an ninh hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu của các luật bảo mật; tuy nhiên chắc chắn có thể không đảm bảo an toàn tuyệt đối như nhưng không giới hạn đến khi tiết lộ trái phép phát sinh từ hành động hack độc hại và tinh vi bởi bất mãn không phải do lỗi của chúng ta.

 1. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM

Dịch vụ này không dành cho trẻ em ở độ tuổi dưới 10. Chúng tôi không thu thập hoặc duy trì bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin không nhận dạng cá nhân từ bất cứ ai dưới 10 tuổi cũng không phải là bất kỳ một phần của nền tảng của chúng tôi hoặc dịch vụ khác theo chỉ đạo cho trẻ em ở độ tuổi dưới 10. Chúng tôi sẽ đóng bất kỳ tài khoản được sử dụng độc quyền của trẻ em như vậy và sẽ loại bỏ và / hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân chúng tôi tin rằng đã nộp bất kỳ trẻ em dưới 10 tuổi.

 1. THÔNG TIN THU ĐƯỢC TỪ BÊN THỨ BA

15.1 Platform chúng tôi sử dụng dịch vụ phân tích của bên thứ ba (“3P Dịch vụ Phân tích”), bao gồm nhưng không giới hạn đến Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc .. 3P Dịch vụ Phân tích sử dụng cookie, các file văn bản được đặt trên máy tính của bạn / thiết bị di động, giúp Nền tảng phân tích cách người dùng sử dụng nền tảng. Các thông tin được tạo ra bởi cookie về việc bạn sử dụng nền tảng (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được truyền đến và lưu trữ bởi 3P Dịch vụ Analytics trên máy chủ trong nước bao gồm nhưng không giới hạn ở Hoa Kỳ. 3P Dịch vụ Phân tích sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc bạn sử dụng Platform, biên soạn các báo cáo về hoạt động nền tảng cho các nhà khai thác nền tảng và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động nền tảng và sử dụng Internet. 3P Dịch vụ Phân tích cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba mà cần phải như vậy theo luật pháp, hoặc các bên thứ ba xử lý thông tin về các đại diện của 3P Dịch vụ Phân tích. 3P Dịch vụ Phân tích sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu khác được tổ chức bởi 3P Dịch vụ Phân tích.

15.2 Chúng tôi, và các bên thứ ba, có thể từ thời gian để thời gian làm cho các ứng dụng tải phần mềm có sẵn để bạn sử dụng trên hoặc thông qua Dịch Vụ. Các ứng dụng này một cách riêng biệt có thể truy cập, và cho phép một bên thứ ba để xem, những thông tin của bạn, chẳng hạn như tên, ID người dùng của bạn, máy tính của bạn / mobile Địa chỉ IP của thiết bị hoặc các thông tin khác trong bất kỳ phiên nhất định, và bất kỳ tập tin cookie mà trước đây bạn có thể có cài đặt hoặc đã được cài đặt cho bạn một ứng dụng phần mềm của bên thứ ba hoặc website. Ngoài ra, các ứng dụng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung trực tiếp cho bên thứ ba. Sản phẩm của bên thứ ba hoặc các dịch vụ được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Công ty. Bạn nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được xuất bản bởi các bên thứ ba trên trang web của họ hay không.

 1. TỪ CHỐI VỀ AN NINH VÀ BÊN THỨ BA

16.1 CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM AN NINH CÁ NHÂN DỮ LIỆU VÀ / HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP VỀ BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn mà là sở hữu của chúng tôi hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của bạn được chứa đằng sau mạng lưới bảo đảm và chỉ có thể truy cập bởi một số giới hạn của những người có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống như vậy, và được yêu cầu để giữ cho dữ liệu cá nhân bí mật. Khi bạn đặt hàng hoặc truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi cung cấp việc sử dụng một máy chủ an toàn. Tất cả các dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm mà bạn cung cấp cơ sở dữ liệu được mã hóa thành của chúng tôi để được chỉ được truy cập như đã nêu ở trên.

16.2 Trong một nỗ lực để cung cấp cho bạn với giá trị gia tăng, chúng ta có thể chọn các trang web bên thứ ba khác nhau để liên kết đến, và khung bên trong, nền tảng. Chúng tôi cũng có thể tham gia hợp tác xây dựng thương hiệu và các mối quan hệ khác để cung cấp cho thương mại điện tử và các dịch vụ khác và các tính năng để khách truy cập của chúng tôi. Những trang web liên kết có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập cũng như thỏa thuận an ninh. Thậm chí nếu người thứ ba là liên kết với chúng tôi, chúng tôi không có quyền kiểm soát các trang web liên kết, mỗi trong đó có sự riêng tư và thu thập dữ liệu thực hành riêng biệt độc lập của chúng tôi. Dữ liệu được thu thập bởi các đối tác đồng thương hiệu của chúng tôi hoặc các trang web của bên thứ ba (thậm chí nếu được cung cấp trên hoặc thông qua nền tảng của chúng tôi) có thể không được nhận bởi chúng tôi.

16.3 Chúng tôi do đó không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với các nội dung, biện pháp an ninh (hoặc thiếu) và các hoạt động của các trang web liên kết. Các trang web liên kết là chỉ cho sự thuận tiện của bạn và do đó bạn truy cập chúng có nguy cơ của riêng bạn. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách để bảo vệ sự toàn vẹn của nền tảng của chúng tôi và các liên kết đặt trên mỗi người trong số họ và do đó hoan nghênh bất kỳ thông tin phản hồi về các trang web liên kết (bao gồm, nhưng không giới hạn, nếu một liên kết cụ thể không hoạt động).

 1. CÔNG TY SẼ CHUYỂN THÔNG TIN CỦA BẠN RA NƯỚC NGOÀI?

Dữ liệu cá nhân của bạn và / hoặc thông tin có thể được chuyển giao cho, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài đất nước của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý tại Việt Nam, nơi các máy chủ của chúng tôi được định vị và cơ sở dữ liệu trung tâm của chúng tôi được điều hành. Công ty sẽ chỉ chuyển thông tin của bạn ở nước ngoài theo quy định của Luật Bảo mật.

 1. LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ KHÔNG THAM GIA, BỎ, YÊU CẦU TIẾP CẬN, HOẶC THAY ĐỔI THÔNG TIN BẠN ĐÃ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI?

18.1 Chối nhận và Rút Đồng ý

18.1.1 Để thay đổi đăng ký email của bạn, xin vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi email tới dữ liệu cá nhân Cán bộ kiểm của chúng tôi tại địa chỉ được liệt kê dưới đây. Xin lưu ý rằng do lịch trình sản xuất email, bạn vẫn có thể nhận được email đó đã được trong sản xuất.

18.1.2 Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc thu thập, sử dụng và / hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn trong sở hữu của chúng tôi hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi bằng cách gửi email tới Nhân viên Bảo vệ dữ liệu cá nhân tại các địa chỉ email được liệt kê bên dưới trong Phần 19.2.

18.1.3 Một khi chúng ta có hướng dẫn rõ ràng rút của bạn và xác minh danh tính của bạn, chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn cho rút lui, và sau đó sẽ không thu thập, sử dụng và / hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo cách thức nêu trong yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn hoặc hiểu các hướng dẫn của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để hiểu yêu cầu của bạn.

18.1.4 Tuy nhiên, thu hồi chấp thuận của bạn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nhất định phát sinh từ thu hồi như vậy. Về vấn đề này, tùy thuộc vào mức độ thu hồi của bạn về sự đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nó có thể có nghĩa rằng chúng ta sẽ không thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ cho bạn, chúng tôi có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại của bạn và / hoặc hợp đồng bạn có với chúng tôi, vv, như trường hợp có thể, mà chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.

18.2 Yêu cầu truy cập và / hoặc chỉnh của dữ liệu cá nhân

18.2.1 Nếu bạn có một tài khoản với chúng tôi, bạn có thể trực tiếp truy cập và / hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn hiện đang sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi thông qua các trang Cài Đặt Tài Khoản trên nền tảng. Nếu bạn không có một tài khoản với chúng tôi, bạn có thể yêu cầu để truy cập và / hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn hiện đang sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi bằng cách gửi văn bản yêu cầu cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất của yêu cầu của bạn để có thể đối phó với yêu cầu của bạn. Do đó, hãy gửi yêu cầu bằng văn bản của bạn bằng cách gửi email tới Nhân viên Bảo vệ dữ liệu cá nhân tại các địa chỉ email được liệt kê bên dưới trong Phần 19.2.

18.2.2 Đối với một yêu cầu để truy cập vào dữ liệu cá nhân, một khi chúng ta có đầy đủ thông tin từ bạn để đối phó với các yêu cầu, chúng tôi sẽ tìm cách cung cấp cho bạn với các dữ liệu cá nhân có liên quan trong vòng 30 ngày. Nơi mà chúng tôi không thể đáp ứng cho bạn trong vòng 30 ngày cho biết, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thời gian sớm nhất có thể trong đó chúng ta có thể cung cấp cho bạn các thông tin yêu cầu. Lưu ý rằng Luật pháp bảo mật có thể được miễn một số loại dữ liệu cá nhân của việc bị yêu cầu truy cập của bạn.

18.2.3 Đối với một yêu cầu để sửa dữ liệu cá nhân, một khi chúng ta có đầy đủ thông tin từ bạn để đối phó với các yêu cầu, chúng tôi sẽ:

(a) sửa dữ liệu cá nhân của bạn trong vòng 30 ngày . Trường hợp chúng tôi không thể làm như vậy trong thời hạn nói trên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thời gian sớm nhất có thể thực hiện mà trong đó chúng ta có thể thực hiện việc sửa. Lưu ý rằng Luật pháp bảo mật có thể được miễn một số loại dữ liệu cá nhân của việc bị yêu cầu chỉnh sửa của bạn cũng như cung cấp (các) tình hình khi điều chỉnh không cần phải được thực hiện bởi chúng bất chấp yêu cầu của bạn; và

(b) chúng tôi sẽ gửi các dữ liệu cá nhân sửa chữa để mọi tổ chức khác mà các dữ liệu cá nhân được tiết lộ bởi chúng tôi trong vòng một năm trước ngày điều chỉnh đã được thực hiện, trừ khi đó các tổ chức khác không cần những dữ liệu cá nhân sửa chữa cho bất cứ pháp lý, kinh doanh mục đích.

18.2.4 Không phụ thuộc vào tiểu mục (b) ngay lập tức ở trên, chúng ta có thể, nếu bạn có yêu cầu, gửi các dữ liệu cá nhân sửa chữa chỉ cho các tổ chức cụ thể mà các dữ liệu cá nhân được tiết lộ bởi chúng tôi trong vòng một năm trước ngày điều chỉnh đã được thực hiện.

18.2.5 Chúng tôi sẽ / có thể cũng được tính phí bạn một mức phí hợp lý cho việc xử lý và chế biến các yêu cầu của bạn để truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu chúng ta nên quyết định thu phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một ước tính bằng văn bản của chúng tôi phí sẽ được tính phí. Xin lưu ý rằng chúng tôi không cần phải trả lời hoặc đối phó với yêu cầu truy cập của bạn, trừ khi bạn đã đồng ý trả tiền lệ phí.

18.2.6 Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối để sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định như quy định trong Luật Bảo mật, nơi họ yêu cầu và / hoặc cho phép một tổ chức từ chối để sửa dữ liệu cá nhân trong trường hợp quy định.

 1. CÂU ​​HỎI, THẮC MẮC HOẶC KHIẾU NẠI? LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

19.1 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về thực tiễn bảo mật của chúng tôi hoặc các giao dịch của bạn với các dịch vụ, xin vui lòng sử dụng chức năng phản hồi của chúng tôi nằm dưới thiết lập trên nền tảng.

19.2 Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hoặc khiếu nại liên quan đến cách chúng ta đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc về cách thức chúng tôi đang thực hiện theo luật bảo mật, chúng tôi chào đón bạn đến liên hệ với đơn khiếu nại hoặc khiếu nại của bạn.

Hãy liên hệ với chúng tôi qua email với đơn khiếu nại hoặc khiếu nại của bạn:

E-mail: beetalkcs@cocc-vn.com và nhấn mạnh việc gửi về cho “Nhân viên Bảo vệ dữ liệu cá nhân”.

19.3 Trong trường hợp nó là một email hay thư thông qua đó bạn đang gửi một đơn khiếu nại, dấu hiệu cho thấy bạn vào tiêu đề chủ đề mà nó là một đơn khiếu nại Luật bảo mật sẽ giúp chúng tôi tham dự vào đơn khiếu nại của bạn nhanh chóng bằng cách đi qua nó trên để các nhân viên có liên quan trong tổ chức của chúng tôi giải quyết. Ví dụ, bạn có thể chèn các tiêu đề chủ đề như “Khiếu nại riêng tư cá nhân”.

Chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng để đối phó với bất kỳ khiếu nại hoặc khiếu nại mà bạn có thể có công bằng và càng sớm càng tốt.

 1. ĐIỀU KIỆN

Xin vui lòng đọc các Điều khoản Dịch vụ thành lập sử dụng trong sự từ bỏ, và giới hạn trách nhiệm về việc sử dụng các nền tảng và các Dịch vụ và chính sách liên quan khác.

Cập nhật lần cuối: 19 Tháng tám 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.

Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.

Bằng việc bạn đóng của sổ này bạn chắc rằng trải nghiệm của bạn trên website có thể bị hạn chế.